breed breakdown: baakens valley working & herding breeds club
Wednesday, April 3, 2019 2:04 PM                
 
BAAKENBS VALLEY WORKING & HERDING BREEDS CLUB
6 April 2019
TOTAL: 72
HERDING
 
D
B
T
 
AUSTRALIAN CATTLE DOG
1
1
2
Ms Caroline Gilmour
AUSTRALIAN SHEPHERD
5
7
12
BEARDED COLLIE
0
2
2
BELGIAN SHEPHERD DOG (GROENENDAEL)
0
1
1
BORDER COLLIE
4
3
7
BOUVIER DES FLANDRES
1
1
2
COLLIE (ROUGH)
2
1
3
SAMOYED
1
0
1
SHETLAND SHEEPDOG
3
3
6
WELSH CORGI (PEMBROKE)
1
2
3
WHITE SWISS SHEPHERD
0
2
2
TOTAL
18
23
41
Group: Ms Caroline Gilmour
WORKING
 
D
B
T
 
ALASKAN MALAMUTE
0
1
1
Mr Rod Jarman
BOXER
2
2
4
DOBERMANN
0
5
5
GREAT DANE
1
0
1
MASTIFF
1
0
1
ROTTWEILER
3
3
6
SAINT BERNARD
3
2
5
SIBERIAN HUSKY
4
4
8
TOTAL
13
18
31
Group: Mr Rod Jarman
 
                       
         
Contact SHOWDOGS
         
.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................